TMT

TMT er forkortelse for Thermally Modified Timber, altså termisk modificeret træ.

For at skabe en fælles målestok for forskellige producenter af varmebehandlet træ, har et tysk forskningsinstitut, Institut für Holztechnologie, Dresden, forestået arbejdet med at udarbejde et sæt standarder for forskellige anvendelser af varmebehandlet træ.

Som producent kan man opnå certificering efter disse standarder. Certificeringen forudsætter at producenten lader sit varmebehandlede træ afprøve for styrkeegenskaber, modstandsdygtighed mod svampeangreb, optagelse af fugt osv.

Hvis disse prøver opfylder kravene i standarden og producenten tilmelder sig certificeringsordningen, hvor instituttet fungerer som uvildig kontrolinstans, har man opnået ret til at sælge sit varmebehandlede træ som TMT-certificeret.

Fromsseier Plantage A/S har valgt at lade Celloc® varmebehandlet ask teste.

Resultaterne viste at materialet var godt nok til betegnelsen ”TMT exterior”.; altså at prøvningsinstituttet understøtter en anvendelse udendørs uden jordkontakt; f.eks. som terrasse eller beklædning.

Læs vores Overvågningsafprøvning 2019 her

Generelt om TMT

Termisk modificeret træ (TMT) er træ der er blevet behandlet ved temperaturer over 160 °C i en iltfattig atmosfære, som har medført at egenskaberne er ændret i hele træmaterialets tværsnit.

Celloc® varmebehandlet ask er testet og godkendt til den klasse der kaldes ”TMT exterior”; dvs. anvendelse udendørs uden jordkontakt.
Vores testresultater ser således sammenlignet med tabelværdier for ubehandlet ask.

Celloc Ubehand.
Holdbarhedsklasse (efter EN 350-2)
2 v*
4 sv*
Ligevægtsfugtighed ved 20C/35 % rH
5,2%
7,4%
Ligevægtsfugtighed  ved 20C/65 % rH
6,8%
13,0%
Ligevægtsfugtighed ved 20C/85 % rH
10,3%
19,0%
Max. kvældning – radiært
1,4%
3,8%
Max. kvældning – tangentialt
2,5%
7,8%
Varmeledningsevne (U-værdi) W/(m2-K)
0,09
0,13
Trykstyrke [N/mm2]
49
50

v* = varigt
sv* = svagt varigt

Resultaterne der er angivet for ”ubehandlet” er gennemsnitsværdier for gran.

M.h.t. trykstyrke anses en nedgang foranlediget af varmebehandlingen  på 10-12 % for at være normalt; men der forekommer naturligt store variationer i disse værdier; således er det sandsynligt at Celloc® varmebehandling har medført dette tab for vore emner, disse havde blot et udgangspunkt over gennemsnittet.

EPH

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH forestår alle afprøvningerne af de behandlede træemner,  overvågningen af produktion, retningslinier for anvendelse af TMT-certifikatet  m.v. – for akkrediteringer o. lign. se nærmere på www.eph-dresden.de