ISPM 15 Emballage

Fromsseier Plantage A/S er certificeret til at udføre varmebehandling af emballagetræ, færdig emballage samt fremstille træemballage efter ISPM 15- standarden (Bekendtgørelse nr. 1122 af september 2013 om certificering af virksomheder der fremstiller træemballage mv.)

Vores autorisationsnummer er 8061.

Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.