Metode

Fromsseier Plantage A/S har udviklet vores eget anlæg til varmebehandlingen.

Kort fortalt er det opbygget som en tørrestue, med stærkt forbedrede muligheder for luftcirkulation og tilsætning af vanddamp og den nødvendige fortrængning af fri ilt.

Processen

Den termiske modificering er en delpyrolyse i iltfattig atmosfære. Denne fører til ændringer i træets kemiske sammensætning (cellevæggene).

Ændringerne består i nedbrydning af hemicellulose og α-cellulose, nedbrydning og delvis ændring af lignin (forhøjelse af den relative lignin-andel)

Hovedparten af de let fordampende stoffer (som harpiks) uddrives.

Som nedbrydningsprodukter opstår organiske syrer, der sænker træmaterialets pH-værdi. En væsentlig effekt er den markante reduktion af antallet af OH-grupper (Hydroxyl-grupper)

Denne reduktion af antallet af OH-grupper er den væsentligste årsag til den nedsatte ligevægstfugtighed.

Farveændring

Celloc® varmebehandling ændrer træets farve. Farven på nåletræ skifter fra den traditionelle svagt gullige farve til en nøddebrun tone.

For løvtræarter som ask, bøg o.lign ændrer farven sig i retning af teak & mahogni – se mere herom under ”Anvendelse” – ”løvtræ”

Såfremt træet udsættes for solens UV-stråling grånes det (som alt træ gør); hvis dette skal undgås er man nødt til at arbejde med en pigmenteret overfladebehandling.

Farven kan i nogen grad styres i en bestemt retning. F.eks. producerer vi pt. bøg ved en temperatur der giver den an farve der minder meget om teak. Hvis temperaturen øges bliver farven betydeligt mørkere; olieret virker det nærmest sort.