Metode

Fromsseier Plantage A/S har udviklet vores eget anlæg til varmebehandlingen.

Kort fortalt er det opbygget som en tørrestue, med stærkt forbedrede muligheder for luftcirkulation og tilsætning af vanddamp og den nødvendige fortrængning af fri ilt.

Processen

Den termiske modificering er en delpyrolyse i iltfattig atmosfære. Denne fører til ændringer i træets kemiske sammensætning (cellevæggene).

Ændringerne består i nedbrydning af hemicellulose og α-cellulose, nedbrydning og delvis ændring af lignin (forhøjelse af den relative lignin-andel)

Hovedparten af de let fordampende stoffer (som harpiks) uddrives.

Som nedbrydningsprodukter opstår organiske syrer, der sænker træmaterialets pH-værdi. En væsentlig effekt er den markante reduktion af antallet af OH-grupper (Hydroxyl-grupper)

Denne reduktion af antallet af OH-grupper er den væsentligste årsag til den nedsatte ligevægstfugtighed.

Råtræ

Vi varmebehandler for mange forskellige kunder. Typisk er det træ fra Skandinavien og en stor del af dette er certificeret som FSC eller PEFC.

Bæredygtighed

Opvarmningen af træet sker primært med anvendelse af skovflis som energikilde. Flisen forgasses i en reaktor, gassen brændes af i en traditionel kedel og sørger dermed for temperaturstigningen.

Der anvendes altså kun en lille del fossilt brændstof.

| Cookiepolitik